Dla Akcjonariuszy

Informacje podstawowe o spółce SATOIA S.A. – wymagane przez art. 374 § 1 KSH kodeksu spółek handlowych oraz informacje dodatkowe o Spółce – do umieszczenia w zakładce zatytułowanej np. jako „Informacje o Spółce”

SATOIA S.A.
ul. Gwiaździsta 66 lokal 22.B.08 (budynek Sky Tower)
53 – 413 Wrocław
NIP: 899 28 90 052
REGON: 387630971

KRS: 0000871496; akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejestrowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy Spółki:
100 000,00 zł; kapitał opłacony – 100 000,00 zł.
www.satoia.pl, email: biuro@satoia.pl

Zarząd Spółki:
1.     Prezes Zarządu – Marcin Ochyra
2.     Członek Zarządu – Arkadiusz Rodziewicz
3.     Członek Zarządu – Rafał Zajączkowski

Rada Nadzorcza Spółki:
1.     Przemysław Szpytka.
2.     Piotr Szczeciński.
3.     Wojciech Wątroba

Numer konta bankowego Spółki: 0000 0000 0000 0000, Podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy Spółki - ………………………………

SATOIA S.A.
ul. Gwiaździsta 66 lokal 22.B.08,
budynek Sky Tower

53-413 Wrocław

NIP 899 28 90 052
REGON 387630971
KRS 0000871496

DANE SPÓŁKI AKCYJNEJ

Kapitał zakładowy 100 000,00 ZŁ • Forma prawna SPÓŁKA AKCYJNA • Adres ul. GWIAŹDZISTA 66/22.B.08 • 53-413 WROCŁAW. Data rejestracji 2020-12-02 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

ZARZĄD

Marcin Ochyra
Rafał Piotr Zajączkowski
Arkadiusz Rodziewicz

ORGAN NADZORU

Piotr Szczeciński
Wojciech Wątroba
Przemysław Szpytka

Wszelki Prawa Zastrzeżone © SATOIA S.A. 2023